Toán Lớp 5: cho hai số a và b thỏa mãn: a005 + 3268=62b3 Tổng a và b là bao nhiêu?

Question

Toán Lớp 5: cho hai số a và b thỏa mãn:
a005 + 3268=62b3
Tổng a và b là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tuần 2022-04-13T21:54:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Ben$
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a005 + 3268 = 62b3
  b = 5+ 8 = 13
  -> nhớ 1 cho hàng b 0+6+1= 7
  => b= 7
  a= 5 – 3 =2
  => Vậy hai số a và b thỏa mãn là:
  a= 2
  b= 7
  2005+ 3268 = 5273
  a+b = 7+2 = 9
  => Tổng a và b là 9

 2. a005 + 3268 = 52b3
  b = 5+ 8 = 13 nhớ 1 cho hàng b 0+6+1= 7
  b= 7
  a= 5 – 3 =2
  vậy a= 2
  b= 7
  2005+ 3268 = 5273
  a+b = 7+2 = 9
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )