Toán Lớp 5: cho dãy số cách đều có số lớn nhất là 670 và số bé nhất là 20 và giữa hai số hạng liên tiếp là số bé nhất có hai chữ số[ số số hạng của

Question

Toán Lớp 5: cho dãy số cách đều có số lớn nhất là 670 và số bé nhất là 20 và giữa hai số hạng liên tiếp là số bé nhất có hai chữ số[ số số hạng của dãy số là …. số hạng], hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 6 tháng 2022-05-25T17:53:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Vì giữa hai số hạng liên tiếp của dãy số chỉ có 1 số bé nhất có 2 chữ số nên 2 số hạng liên tiếp trên trong dãy số đó cách nhau 2 đơn vị. Mà dãy số đó là dãy số cách đều nên các số hạng trong dãy số trên cách đều nhau 2 đơn vị.

  Số số hạng là:

  (670 – 20) : 2 + 1 = 326 ( số hạng)

             Đáp số: 326 số hạng

  Vậy số cần điền vào văn bản trên là 326

  ( nhưng số bé nhất có 2 chữ số là 10 nên 2 số liên tiếp đó không nằm trong dãy số)

  ( đề bài thiếu dữ kiện)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )