Toán Lớp 5: Cho dãy số cách đều có số lớn nhất là 207 và số bé nhất là 18. Khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp là số lớn nhất có 1 chữ số. Khi đ

Question

Toán Lớp 5: Cho dãy số cách đều có số lớn nhất là 207 và số bé nhất là 18. Khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp là số lớn nhất có 1 chữ số.
Khi đó, số hạng của dãy là … số hạng., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 47 phút 2022-04-19T23:48:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số số hạng của dãy số = ( Số cuối –  số đầu ) : khoảng cách + 1
  → Số số hạng của dãy số là 
  ( 207 – 18 ) : 1 + 1 = 190 ( số hạng ) 
  Lưu ý : Số lớn nhất = Số cuối 
  Số bé nhất = Số đầu
  Trả lời : Khi đó, số hạng của dãy là 190 số hạng 
   

 2. Số số hạng của dãy số là
  ( 207 – 18 ) : 1 + 1 = 190 ( số hạng )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )