Toán Lớp 5: Cho dãy số 3,5,7,9,…,1357,1359 Tính tổng dãy số

Question

Toán Lớp 5: Cho dãy số 3,5,7,9,…,1357,1359
Tính tổng dãy số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-12-21T06:36:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Dãy trên có tất cả số hạng là:
  (1359-3):2+1=679 ( số hạng )
  Tổng của dãy trên là:
  (3+1359)xx679:2=462399

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Tổng dãy số: 3 + 5 + 7 + 9 +……+ 1357 + 1359
  -Số số hạng của tổng trên là: ( 1359 – 3 ) : 2 + 1 = 679 ( số hạng )
  -Tổng của dãy số trên là: ( 1359 + 3 ) . 679 : 2 = 462399 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )