Toán Lớp 5: Cho biết của một số là 375. Vậy 80% của số đó là bao nhiêu?

Question

Toán Lớp 5: Cho biết của một số là 375. Vậy 80% của số đó là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 1 tháng 2022-12-19T07:35:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @ mikucute
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  80% của số 375 là :
                  375 : 100 × 80 = 300
                              Đ/S : 300
  Vậy 80% của số 375 là 300
  # Unity is strength – Hoidap247

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   80% của số đó là:
                      375 x 80% = 300
  Vậy 80% của 375  là 300

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )