Toán Lớp 5: Cho biết 8

Question

Toán Lớp 5: Cho biết 8

in progress 0
Ngọc Sa 2 tuần 2022-06-11T14:27:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     x = {8,2; 8,5; 8,25; 8,22; 8,12}

  2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     Ta có: 8<x<9
     =>x có thể là những tập hợp {8,2 ; 8,6 ; 8,65 ; 8,21 ; 8,54}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )