Toán Lớp 5: cho ba số thập phân x,y,z có tổng là 1236,66543. tìm x biết rằng nếu dời dấu phẩy của số x sang trái hai hàng thì ta được số y, nếu dời

Question

Toán Lớp 5: cho ba số thập phân x,y,z có tổng là 1236,66543. tìm x biết rằng nếu dời dấu phẩy của số x sang trái hai hàng thì ta được số y, nếu dời dấu phẩy của số x sang phải hai hàng thì ta được số z. hỏi x = ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 1 tuần 2022-06-15T06:28:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi dời dấu phẩy của số $x$ sang trái hai hàng thì ta được số $y$
  $\Rightarrow y = 0,01x$
  Khi dời dấu phẩy của số $x$ sang phải hai hàng thì ta được số $z$
  $\Rightarrow z = 100x$
  $\Rightarrow x + y + z = x + 0,01x + 100x = 1236,66543$
  $101,01x = 1236,66543$
  $x = \dfrac{1236,66543}{101,01} = 12,243$
  Giải đáp: $x = 12,243$

 2. Giải đáp:
  12,243.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi ta chuyển dấu phẩy của $x$ sang trái hai hàng thì giá trị mới là $y$ và bằng $\dfrac1{100}=0,01$ lần $x$. Khi ta chuyển dấu phẩy của $x$ sang phải hai hàng thì giá trị mới là $z$ và bằng 100 lần $x$.
  Tổng của 3 số bằng $0,01+1+100=101,01$ lần $x$.
  Giá trị của $x$ là:
              $1236,66543:101,01=12,243$.
                          Đáp số: 12,243.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )