Toán Lớp 5: CHO 1x2x3x4x5x–..x22x23x25 có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng ở tích HELP

Question

Toán Lớp 5: CHO 1x2x3x4x5x……….x22x23x25 có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng ở tích HELP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 2 tháng 2022-03-02T16:25:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có : -Từ 1 đến 10 có 2 chữ số 0 (1)

             – Từ 11 đến 20 có 2 chữ số 0 (2)

             – Từ 21 đến 25 có 1 chữ số 0 (3)

               Từ (1) (2) (3) suy ra từ 1 đến 25 có 2+2+1 =5 (chữ số 0)

                           Vậy từ 1 đến 25 có 5 chữ số 0

 2. Giải đáp: từ 1 đến 25 có 5 chữ số 0

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có : -Từ 1 đến 10 có 2 chữ số 0 (1)

             – Từ 11 đến 20 có 2 chữ số 0 (2)

             – Từ 21 đến 25 có 1 chữ số 0 (3)

               Từ (1) (2) (3) suy ra từ 1 đến 25 có 2+2+1 =5 (chữ số 0)

  Vậy từ 1 đến 25 có 5 chữ số 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )