Toán Lớp 5: cho 1 số nếu + số đó với 75 + 25 được mấy + 100 : 4 kết quả 50

Question

Toán Lớp 5: cho 1 số nếu + số đó với 75 + 25 được mấy + 100 : 4 kết quả 50, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 2 tháng 2022-03-01T15:10:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là x.

  => x + 75 + 25 + 100 – 4 = 50

  => x + 75 + 25 + 100 = 54

  => x + 100 + 100 = 54

  => x + 200 = 54

  => x            = 54 – 200

  => x            = -146

   Vậy số cần tìm là -146.

 2. Số cần tìm là :

  50 x 4 – 100 – 75 – 25 = 0

  Vậy số cần tìm là : 0

  Đáp số : 0

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )