Toán Lớp 5: Chính xác nhất có thể nhé. Ko cần chép lại đề đâu, tốn thời gian lắm (muốn chép lại cx đc ạ) Đảm bảo phải đúng nhé mn! `1.` Điền số thí

Question

Toán Lớp 5: Chính xác nhất có thể nhé. Ko cần chép lại đề đâu, tốn thời gian lắm (muốn chép lại cx đc ạ)
Đảm bảo phải đúng nhé mn!
`1.` Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
`a. 5` tạ `70`kg =………….tạ
`b. 10`km `18` m =…………km
`c. (3)/(5)`giờ =………giờ
`d. 2` m`^2` `120`cm`^2` =…………….m`^2`
`e. 1,25` tấn = ………..kg
`g. 2,345`m`^2` = …………..cm`^2`
6. Tính nhanh:
`a) 14,5 xx 79 + 14,5 xx 20 + 14,5 `
`b) 5,67 xx 28 – 5,67 xx 18`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-12-20T23:05:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1. 
  a. 5 tạ 70kg = 5,7 tạ
  b. 10km 18 m = 10,018 km
   c. 3/5 giờ = 0,6 giờ
  Câu d mik ko hiểu nhé. Bạn có thể gửi lại đề rồi mik lm lại cho.
  e. 1,25 tấn = 1250 kg
  g. 2,345 m2 =  23450 cm2

 2. 1.
  a)5 tạ 70 kg=5,7 tạ
  -Vì 5 tạ 70kg=5 tạ +0,7 tạ=5,7 tạ.
  b)10 km 18 m=10,018 km
  -Vì 10 km 18 m=10 km+0,018 km=10,018 km
  c)$\frac{3}{5}$  giờ=$\frac{6}{10}$ giờ=0,6 giờ.
  d)2 $m^{2}$ 2120 $cm^{2}$ =2 $m^{2}$ 0,2120 $cm^{2}$=2,2120 $m^{2}$ 
  e)1,25 tấn=1250 kg
  g)2,345$m^{2}$ =234502 $cm^{2}$ 
  6.
  a)14,5 x 79 +14,5 x 20 + 14,5
  =14,5x(79+1+20)
  =14,5×100
  =1450
  b)5,67×28-5,67×18
  =5,67x(28-18)
  =5,67×100
  =567

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )