Toán Lớp 5: Chiều dài hình chữ nhật là 56,8m,chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Vậy chiều rộng dài là: A.14,2. B.1,42m. C.227,2m. D.22,72m

Question

Toán Lớp 5: Chiều dài hình chữ nhật là 56,8m,chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Vậy chiều rộng dài là:
A.14,2. B.1,42m. C.227,2m. D.22,72m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-03-15T01:37:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $\text{Chiều rộng hình chữ nhật là:}$
         56,8:4=14,2 (m)
  $\text{=> Chọn đáp án A.14,2 m (mình bổ sung thêm từ m)}$  
   

 2. Chiều rộng hình chữ nhật là:
  56,8:4=14,2m
  -> Chọn A
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )