Toán Lớp 5: Câu nào sai? Group of answer choices 125m = 0,125hm 125m = 0,125km 25m = 2500cm 3km 102m = 3,102km

Question

Toán Lớp 5: Câu nào sai?

Group of answer choices
125m = 0,125hm
125m = 0,125km
25m = 2500cm
3km 102m = 3,102km, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 6 tháng 2022-06-19T09:20:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có bảng đơn vị theo thứ tự lớn -> nhỏ là:
  km   hm  dam  m dm  cm  mm
  Mỗi đơn vị liền kề cách nhau 10 đơn vị
  Bài làm 
  125m=0,125hm->S (=1,25hm)
  125m=0,125km->Đ
  25m=2500cm->Đ
  3km102m=3,102km->Đ(=3km+0,102km=3,102km)

 2. 125m = 0,125hm       |S ( sửa = 1,25 hm)
  125m = 0,125km        | Đ
  25m = 2500cm           | Đ
  3km 102m = 3,102km | Đ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )