Toán Lớp 5: Câu hỏi 1 Điền cặp từ trái nghĩa vào chỗ trống sau: Chỗ … mẹ nằm, chỗ … con lăn. Câu hỏi 2 Cặp từ nào dưới đây là từ đồng âm? bay bổng

Question

Toán Lớp 5: Câu hỏi 1
Điền cặp từ trái nghĩa vào chỗ trống sau: Chỗ … mẹ nằm, chỗ … con lăn.
Câu hỏi 2
Cặp từ nào dưới đây là từ đồng âm?
bay bổng – bay nhảy ; túi xách – xách nước ; dòng kẻ – thước kẻ ; thu hoạch – mùa thu
Câu hỏi 3
Bài tập đọc nào dưới đây nói về cuộc sống thanh bình, khát vọng hòa bình cho trẻ em trên trái đất?
Những người bạn tốt ; Nghìn năm văn hiến ; Quang cảnh làng mạc ngày mùa ; Bài ca về trái đất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 6 tháng 2022-06-20T11:42:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   CÂU 1 ướt – ráo
  2,thu hoạch – mùa thu
  3,Bài ca về trái đất
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu hỏi 1 Điền cặp từ trái nghĩa vào chỗ trống sau: Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.
  Câu hỏi 2 Cặp từ nào dưới đây là từ đồng âm? bay bổng – bay nhảy ; túi xách – xách nước ; dòng kẻ – thước kẻ ; thu hoạch – mùa thu
  Câu hỏi 3 Bài tập đọc nào dưới đây nói về cuộc sống thanh bình, khát vọng hòa bình cho trẻ em trên trái đất?
  Những người bạn tốt ; Nghìn năm văn hiến ; Quang cảnh làng mạc ngày mùa ; Bài ca về trái đất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )