Toán Lớp 5: Câu 9) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 42m 34cm =…m. ; 5,34km2 =…ha 6m 2cm =…m. ; 2cm2 5mm2 =…cm 72m 15dm =…m. ; 3kg

Question

Toán Lớp 5: Câu 9) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
42m 34cm =…m. ; 5,34km2 =…ha
6m 2cm =…m. ; 2cm2 5mm2 =…cm
72m 15dm =…m. ; 3kg 5g =…kg
12 tấn 6kg =…tấn ; 12 tấn 6kg =…kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 1 tháng 2022-03-19T20:32:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  42m 34cm = 42,34 m

  6m 2cm = 6,02 m

  72m 15dm = 721,5 m

  12 tấn 6kg = 12,006 tấn

  5,34km2 = 53,4 ha

  2cm2 5mm2 = 2,05 cm2

  3kg 5g = 3,005kg

  12 tấn 6kg = 12,006kg

  cho mình xin câu tả lời hay nhất nhé

   

   

 2. 42m 34cm =42,34m. ; 5,34km2 =534 ha

  6m 2cm =6,02m. ; 2cm² 5mm² =2,05cm

  72m 15dm =73,5m. ; 3kg 5g =3,005kg

  12 tấn 6kg =12,006tấn ; 12 tấn 6kg =12 006kg

  Xin lỗi vì trl lâu quá nhà có việc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )