Toán Lớp 5: Câu 9(2đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 42,5m và chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Người ta sử dụng 40% diện tích mảnh đất để

Question

Toán Lớp 5: Câu 9(2đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 42,5m và chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Người ta sử dụng 40% diện tích mảnh đất để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 9 tháng 2022-03-21T18:36:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tóm tắt:
  Chiều rộng: $42,5$ m
  Chiều dài: gấp $2$ lần chiều rộng
  Diện tích trồng rau: \text{40%} diện tích mảnh vườn
  $——————-$
  Diện tích trồng rau: $?$ $m^2$
  Giải:
    Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:
        $42,5 × 2 = 85$ (m)
    Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:
        $85 × 42,5 = 3612,5$ $(m^2)$
    Diện tích trồng rau trên mảnh vườn là:
        $3612,5 : 100 × 40 = 1445$ $(m^2)$
    Đáp số: Diện tích trồng rau trên mảnh vườn hình chữ nhật là $1445$ $m^2$

 2. Chiều dài mảnh đất là:
             42.5×2=85(m)
  DT đất trồng rau là:
             85×42.5×40%=1445(m2)’
                         Đáp số:1445 m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )