Toán Lớp 5: Câu 7: Số dư trong phép chia 86,38 : 42 là bao nhiêu?(Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số ) * Các bạn giúp mình với

Question

Toán Lớp 5: Câu 7: Số dư trong phép chia 86,38 : 42 là bao nhiêu?(Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số ) *
Các bạn giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 5 ngày 2022-06-18T04:22:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 86,38 : 42
  8638   | 4200
    2380 | 2,05
    23800
      2800
  Vậy 86,38 : 42 = 2,05 (dư 0,28)

 2. Vì : 86,38 : 42 = 2,05
  Nên : Số dư của phép chia là :
  86,38 – (2,05 xx 42) = 0,28
  Đáp số : 0,28
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )