Toán Lớp 5: Câu 7: Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán đượ

Question

Toán Lớp 5: Câu 7: Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam ?
A.100 kg B. 180 kg C.150 kg D. 108 kg
Câu 8: Số nào sau đây thuộc dãy tính sau : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; ……
A.30 B.45 C.47 D.40
Câu 9: Đáp án nào sau đây không đúng ?
A. Hình là hình bình hành có 4 góc vuông
B. Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
C. Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và có 2 cạnh kề nhau bằng nhau.
D. Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông.
( giải hẳn ra nha), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 23 phút 2022-06-08T02:28:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 7 :     Bài giải
  Số cam bán ngày thứ 3 chiếm là 
             100%-60%=40%(số cam còn lại )
  Tổng số cam ngày 2 và 3 bán đuoc là
             24:40%=60(quả cam ) 
  số cam ngày 2 và 3 bán chiếm là
             100%-40%=60%( toàn bộ cam )
  Tổng số cam cả 3 ngày bán đuoc là
              60:60%=100( quả cam )
                          Đáp Số: 100 quả cam
  Câu 8:Số nào sau đây thuộc dãy tính sau : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; ……
  Mik nghĩ là đáp án C .Nếu số thứ nhất cộng với số thứ hai thì bằng số thứ ba. Số tiếp theo của dãy là: 11 + 18 = 29. Vậy số cần tìm là 47 (bởi vì 29 + 18 = 47)
  Câu 9: Giải đáp nào sau đây không đúng ?
  B. Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau. 
  cho mik CTRLHN nhé
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )