Toán Lớp 5: Câu 7 . Đặt tính rồi tính a)23,4 + 6,72 b) 67,68 – 26,15 c) 28,51 x 7 d

Question

Toán Lớp 5: Câu 7 . Đặt tính rồi tính
a)23,4 + 6,72 b) 67,68 – 26,15
c) 28,51 x 7 d) 26,25 : 5
giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 28 phút 2022-06-11T15:05:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 23,4 + 6,72 = 30,12
  b) 67,68 – 26,15 = 41,53
  c) 28,51 x 7 = 199,57
  d) 26,25 : 5 = 5,25
   

 2. Giải đáp:
   
  Gửiiiiiiiiiiiiiiii
   

  toan-lop-5-cau-7-dat-tinh-roi-tinh-a-23-4-6-72-b-67-68-26-15-c-28-51-7-d

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )