Toán Lớp 5: câu 6 : số lớn nhất trong các số 39,402 ; 39,204; 40,392;40,293 câu 7 : diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 3m , chiều rộng 2,5m là

Question

Toán Lớp 5: câu 6 : số lớn nhất trong các số 39,402 ; 39,204; 40,392;40,293
câu 7 : diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 3m , chiều rộng 2,5m là :
câu 8 : viết số thích hợp vào chỗ trống : 30g = kg
câu 9 : viết số thích hợp vào chỗ chấm : 67m ² = ha
câu 10 : diện tịc hình tam giác có độ dài là 3m , chiều rộng 24dm là :, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 9 tháng 2022-03-02T20:08:25+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  0
  2022-03-02T20:10:24+00:00
  6 số lớn nhất là 40,392
  7 diện tích hình chữ nhật 
  3 . 2,5 = 7,5 (m^2)
  8
  30 g = 0,03 kg
  9
  diện tích tam giác là 
  1/2 . 3 . 2,4 = 3,6 (m^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )