Toán Lớp 5: câu 6 : MỘT người gửi 10 000 000đ vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm . Sau 2 năm ngưới ấy mới rút hết tiềnf ra . HỎi người đo nhận đ

Question

Toán Lớp 5: câu 6 : MỘT người gửi 10 000 000đ vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm . Sau 2 năm ngưới ấy mới rút hết tiềnf ra . HỎi người đo nhận đc bao nhiêu tiền ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-02-22T19:42:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\#Hae$
  $\text{Giải đáp:}$
  $\text{Số phần trăm lãi suất sau 2 năm là :}$
      $\text{7% + 7% = 14%}$
  $\text{Số tiền lãi người đó nhận được sau 2 năm là :}$
      $\text{10 000 000 : 100 × 14 = 1 400 000 (đồng)}$
  $\text{Người đó nhận được số tiền sau hai năm là :}$
       $\text{10 000 000 + 1 400 000 = 11 400 000 (đồng)}$
                  $\text{Đáp số : 11 400 000 đồng}$
   

 2. Giải đáp:11449000
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:    số tiền năm đầu người đó nhận được là
                                            10 000 000+ 10 000 000 x7:100 =10700000   
  số tiền  cả 2 năm người đó nhận được là  
  10700000  +10700000×7:100= 11449000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )