Toán Lớp 5: Câu 6: Kết quả của phép tính: 4/5 x 9/5 – 6/5 + 3= ?

Question

Toán Lớp 5: Câu 6: Kết quả của phép tính: 4/5 x 9/5 – 6/5 + 3= ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tháng 2022-04-07T18:01:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\frac{4}{5}$ x $\frac{9}{5}$ – $\frac{6}{5}$ + 3
  = $\frac{36}{25}$ – $\frac{6}{5}$ + 3
  = $\frac{36}{25}$ – $\frac{30}{25}$ + 3
  = $\frac{6}{25}$ + 3
  = $\frac{6}{25}$ + $\frac{3}{1}$
  = $\frac{6}{25}$ + $\frac{75}{25}$
  = $\frac{81}{25}$ 
   

 2. $\dfrac{4}{5}$ × $\dfrac{9}{5}$-$\dfrac{6}{5}$+3
  =$\dfrac{36}{25}$-$\dfrac{6}{5}$+3
  =$\dfrac{36}{25}$-$\dfrac{30}{25}$+3
  =$\dfrac{6}{25}$+3
  =$\dfrac{81}{25}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )