Toán Lớp 5: Câu 6. Đám đất HCN có nửa chu vi 100,6 m. Chiều rộng 46,6 mét. Sử dụng 15% diện tích để làm lối đi. Tính diện tích còn lại? Câu 7: Khu

Question

Toán Lớp 5: Câu 6. Đám đất HCN có nửa chu vi 100,6 m. Chiều rộng 46,6 mét. Sử dụng 15% diện tích để làm lối đi. Tính diện tích còn lại?
Câu 7: Khu đất HCN dài 64 mét và hơn chiều rộng 11,5 mét. Người ta dùng 45% xây dựng khu vui chơi, 15 % trồng hoa. Tính diện tích đất còn lại?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 6 tháng 2022-06-19T07:24:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 6:

  Chiều dài HCN là:

  100,6-46,6=54(m)

  Diện tích HCN là:

  54xx46,6=2516,4(m^2)

  Diện tích còn lại là:

  2516xx(100%-15%)=2138;94(m^2)

  Đáp số: 2138;94 m^2

  Câu 7:

  Chiều rộng HCN là:

  64-11,5=52,5(m)

  Diện tích HCN là:

  64xx52,5=3360(m^2)

  Diện tích còn lại là:

  3360xx(100%-45%-15%)=1344(m^2)

  Đáp số: 1344 m^2

 2. Câu 6:

  Bài giải

  Chiều dài đám đất đó là:

  100,6-46,6=54  (m)

  Diện tích đám đất đó là:

  54xx46,6=2516,4  (m^2)

  Diện tích làm lối đi là:

  2516,4:100xx15=377,46  (m^2)

  Diện tích còn lại là:

  2516,4-377,46=2138,94  (m^2)

  Đáp số: 2138,94  (m^2)

  _________________________

  Câu 7:

  Bài giải

  Chiều rộng khu đất là:

  64-11,5=52,5  (m^2)

  Diện tích khu đất là:

  64xx52,5=3360  (m^2)

  Người ta đã dùng hết số phần trăm diện tích khu đất để xây dựng khu vui chơi và trồng hoa là:

  45%+15%=60%

  Diện tích đất còn lại là:

  3360-60%=1344  (m^2)

  Đáp số: 1344m^2.

  $\text{$\Psi$ Mun}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )