Toán Lớp 5: Câu 5.Mảnh vườn HCN có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng. 40% DT vườn trồng đậu, 25% DT trồng cà. Tìm diện tích còn lại?.

Question

Toán Lớp 5: Câu 5.Mảnh vườn HCN có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng. 40% DT vườn trồng đậu, 25% DT trồng cà. Tìm diện tích còn lại?., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T08:37:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Chiều rộng của mảnh vườn là:

  56,5 : 5 × 4 = 45,2 ( m )

  Diện tích mảnh vườn là:

     56,5 × 45,2 = 2533,8 ( m² )
  Diện tích trồng đậu là:

  2533,8 × 40% = 1013,52 ( m² )

   Diện tích trồng cà là:

   2533,8 × 25% = 633,45 ( m² )
  Diện tích phần đất còn lại là:

  2533,8 – 1013,52 – 633,45 = 886,83 ( m² )

  Đáp số: 886,83 m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )