Toán Lớp 5: Câu 4:Một cửa hàng đã bán đợc 60 bao gạo , mỗi bao cân nặng 50kg. Giá bán mỗi tấn gạo là 5 000 000 đồng. Hỏi cửa hàng đó bán số gạo nế

Question

Toán Lớp 5: Câu 4:Một cửa hàng đã bán đợc 60 bao gạo , mỗi bao cân nặng 50kg. Giá bán mỗi tấn gạo là 5 000 000 đồng.
Hỏi cửa hàng đó bán số gạo nế trên được bao nhiêu đồng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 6 tháng 2022-06-16T23:26:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 15 000 000 đồng.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số gạo của hàng đó bán được là:
  50 xx 60 = 3000 (kg)
  Đổi: 3000 kg = 3 tấn
  Số tiền cửa hàng thu được là:
  5 000 000 xx 3 = 15 000 000 (đồng)
  Đáp số: 15 000 000 đồng.

 2. $@Shinn$
  Cửa hàng đó có số tấn gạo là :
  60xx50=3000 ( kg ) = 3 tấn gạo .
  Cửa hàng đó bán số gạo được tất cả số tiền là :
  3xx5000000=15000000 ( đồng )
                 Đáp số : 15000000 đồng . 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )