Toán Lớp 5: Câu 4.Mảnh vườn hình tam giác có cạnh đáy là 7,5 mét và kém chiều cao 1,3 mét. Người ta sử dụng 25% diện tích vườn để trồng hoa, ph

Question

Toán Lớp 5: Câu 4.Mảnh vườn hình tam giác có cạnh đáy là 7,5 mét và kém chiều
cao 1,3 mét. Người ta sử dụng 25% diện tích vườn để trồng hoa, phần còn lại trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau bằng mét vuông?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 6 tháng 2022-06-19T09:49:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải

  Chiều cao mảnh vườn hình tam giác là:

  7,5+1,3=8,8(m)

  Diện tích mảnh vườn hình tam giác là:

  (7,5xx8,8):2=33(m^2)

  Diện tích đất trồng rau chiếm số phần trăm diện tích mảnh vườn là:

  100%-25%=75%

  Diện tích đất trồng rau là:

  33xx75%=24,75(m^2)

  Đáp số:24,75(m^2).

 2. Chiều cao mảnh vườn là:

  7,5 + 1,3 = 8,8 (m)

  Diện tích mảnh vườn là:

  7,5 × 8,8 ÷ 2 = 33 (m²)

  Phần trăm chỉ diện tích trồng rau là:

  100 – 25 = 75 (%)

  Diện tích trồng rau là:

  33 ÷ 100 × 75 = 24,75 (m²)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )