Toán Lớp 5: Câu 4: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta : 5 ha 24 dam2 = ………… ha 26 dam2 = …………. ha 12 km2 = ………… ha 4 ha 33 m2 = ………… ha

Question

Toán Lớp 5: Câu 4: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta :
5 ha 24 dam2 = ………… ha 26 dam2 = …………. ha
12 km2 = ………… ha 4 ha 33 m2 = ………… ha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 6 tháng 2022-05-25T17:50:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  5 ha 24 $dam^{2}$ = 5,24 ha
  26 $dam^{2}$  = 0,26 ha
  12 $km^{2}$ = 1200 ha
  4 ha 33 $m^{2}$  = 4,0033 ha

 2. 5 ha 24 dam2 = 5, 24ha
  26 dam2 = 0, 026 ha
  12 km2 = 1200 ha
  4 ha 33 m2 = 4,0033 ha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )