Toán Lớp 5: Câu 4: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta : 5 ha 24 dam2 = ………… ha 26 dam2 = …………. ha 12 km2 = ………… ha 4 ha 33 m2 = ………… ha

Question

Toán Lớp 5: Câu 4: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta :
5 ha 24 dam2 = ………… ha 26 dam2 = …………. ha
12 km2 = ………… ha 4 ha 33 m2 = ………… ha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 tháng 2022-05-25T18:09:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 4:
  24 dam^2=0,24 ha 
  -> 5 ha 24 dam^2=5 ha+0,24 ha=5,24 ha
  $\\$
  26 dam^2=0,26 ha 
  $\\$
  12 km^2=1200 ha 
  $\\$
  33 m^2=0,0033 ha
  -> 4 ha 33 m^2=4,0033 ha

 2. 5 ha 24 dam^2 = 5,24 ha
  26 dam^2 = 0,26 ha
  12 km^2 = 1200 ha
  4 ha 33m^2 = 4,0033 ha
    hok tốt  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )