Toán Lớp 5: câu 3 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m chiều rộng bằng 3/5 chiều dái , tinh chu vi và diện tích mảnh đất

Question

Toán Lớp 5: câu 3 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m chiều rộng bằng 3/5 chiều dái , tinh chu vi và diện tích mảnh đất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-03-02T13:38:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Chiều rộng của mảnh vườn là:}$
  $\text{26 x $\frac{3}{5}$  = 15,6 ( m )}$
  $\text{Chu vi của mảnh vườn là:}$
  $\text{( 26 + 15,6 ) x 2 = 83,2 ( m )}$
  $\text{Diện tích của mảnh vườn là:}$
  $\text{26 x 15,6 = 405,6 ( $m^{2}$ )}$
  $\text{Đáp số: Chu vi: 83,2 m ; Diện tích: 405,6 $m^{2}$}$
   

 2. Giải đáp:
  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:
  26 xx 3/5 = 15,6 (m)
  Chu vi  mảnh đất hình chữ nhật là:
  (26 + 15,6) xx 2 = 83,2 (m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
  26 xx 15,6 = 405,6 (m^2)
  Đáp số: chu vi: 83,2 m
               diện tích: 405,6 m^2
  #dariana

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )