Toán Lớp 5: Câu 3. ????/???? m2 = ……dm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

Question

Toán Lớp 5: Câu 3. ????/???? m2 = ……dm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 6 tháng 2022-06-11T05:17:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ///
   

  toan-lop-5-cau-3-m2-dm2-so-thich-hop-viet-vao-cho-cham-la

 2. 25  m^2 = 25 xx 100  dm^2 = 2500  dm^2
  => Mỗi đơn vị m^2 hơn kém nhau 100 lần
  VD : 1 m^2= 100 dm^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )