Toán Lớp 5: Câu 3. ???????? m2 = ……dm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

Question

Toán Lớp 5: Câu 3. ???????? m2 = ……dm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 6 tháng 2022-06-11T08:30:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ·Tyra Ming·
  25×100=2500
  25 m²=2500 dm²
  ⇒ Mỗi đơn vị m² hơn kém nhau 100 lần
  VD: 1 m²= 100 dm²
  $\text{@Bulletproof.Boy.Scout}$
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1  m^2  = 1 xx 100  dm^2 = 100  dm^2
  25  m^2 = 25 xx 100  dm^2 = 2500  dm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )