Toán Lớp 5: Câu 25: Hai số có tổng bằng số lớn nhất có bốn chữ số và hiệu bằng số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số. Số lớn là

Question

Toán Lớp 5: Câu 25: Hai số có tổng bằng số lớn nhất có bốn chữ số và hiệu bằng số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số. Số lớn là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tháng 2022-12-22T17:41:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Iris$

  Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999

  Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là: 101

  Số lớn là:

     (9999+101):2=5050

          Đáp số: 5050

   

 2. Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999

  Số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số là: 101

  => Số lớn là:

  (9999+101):2=5050

  Vậy số lớn là 5050

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )