Toán Lớp 5: Câu 2: Theo kế hoạch năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20 ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18 ha và hết năm trồng được 2

Question

Toán Lớp 5: Câu 2: Theo kế hoạch năm vừa qua thôn Hòa An
phải trồng 20 ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An
trồng được 18 ha và hết năm trồng được 23,5 ha ngô.
a. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được
bao nhiêu phần trăm kế hoạch của cả năm ?
b. Hết năm thôn Hòa An thực hiện được bao nhiêu
phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu
phần trăm ?
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-03-12T11:00:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:                 18 : 20 = 0,90 = 90%.b) So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được số phần trăm:                 23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là:                117,5% – 100% = 17,5%                             Đáp số: a) 90%                                   b) 117,5% và 17,5%.Lưu ý: Cần phân biệt giữa “ Thực hiện vượt mức” và “ thực hiện được”: Thôn Hòa An đã thực hiện được vượt mức kế hoạch 17,5% cũng có nghĩa là đã thực hiện được:                   100% + 17,5% = 117,5% (kế hoạch cả năm)

   

 2.                                                           Giải
          a) Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là :
                   18 : 20 = 0,09 = 90%   
          b) So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đẫ rhuwcj hiện được số phần trăm là : 
                   23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%
               Thôn Hòa An đẫ thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là : 
                   117,5% – 100% = 17,5%
                          Đáp số : a) 90%
                                        b) 117,5% và 17,5%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )