Toán Lớp 5: Câu 1c. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 16,025m = 1602,5 … A. m B. dm C. cm

Question

Toán Lớp 5: Câu 1c. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 16,025m = 1602,5 …
A. m B. dm C. cm D. mm
Câu 1d. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 4,305 m2 = … cm2
A. 40305 B. 43050 C. 43005 D. 43500
Câu 1e. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 0,6 ha = 6000 …
A. ha B. dam2 C. m2 D. dm2
Câu 2a. Giá trị của chữ số 8 trong số 548 975 973 là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tuần 2022-06-17T13:53:22+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: c
  16,025 m = 1602,5 cm
  => C.
  Câu 1: d
  4,305 m^2 = 43050 cm^2
  => B.
  Câu 1: e
  0,6 ha = 6000 m^2
  => C.
  Câu 2: a
  Giá trị của chữ số 8 trong 548 975 973 là 8000000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )