Toán Lớp 5: Câu 10: 19 người làm xong một công việc phải hết 12 ngày. Bạn muốn hoàn thành công việc đó trong 4 ngày thì có cần thêm bao nhiêu người

Question

Toán Lớp 5: Câu 10: 19 người làm xong một công việc phải hết 12 ngày. Bạn muốn hoàn thành công việc đó trong 4 ngày thì có cần thêm bao nhiêu người? (Mức độ làm việc của mỗi người như nhau) chỉ cần đáp án, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 6 tháng 2022-06-16T00:36:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  12 ngày gấp 4 ngày số lần là
  12 : 4 = 3 ( ngày)
  Muốn làm trong 4 ngày cần số người là
  19 xx 3 = 57 ( người )
   Bạn muốn hoàn thành công việc đó trong 4 ngày thì có cần thêm
  57-19=38 (người)
  Đáp số : 38 người

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Một người làm trong số ngày là:
  19×12=228 (ngày)
  Muốn làm trong 4 ngày cần số người là:
  228:4=57 người
  Cần thêm số người là:
  57-19=38 người
  Đáp số:…

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )