Toán Lớp 5: Câu 10. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất: 5,6 x 2 + 2,8 x 8 + 11,2 x 2

Question

Toán Lớp 5: Câu 10. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:
5,6 x 2 + 2,8 x 8 + 11,2 x 2 – 46, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tháng 2022-12-21T00:55:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #andy

  \[\begin{array}{l}
  5,6{\rm{ }} \times {\rm{ }}2{\rm{ }} + {\rm{ }}2,8{\rm{ }} \times {\rm{ }}8{\rm{ }} + {\rm{ }}11,2{\rm{ }} \times {\rm{ }}2{\rm{ }} – {\rm{ }}46\\
   = 5,6 \times 2 + 2,8 \times 4 \times 2 + 11,2 \times 2 – 23 \times 2\\
   = 5,6 \times 2 + 11,2 \times 2 + 11,2 \times 2 – 23 \times 2\\
   = \left( {5,6 + 11,2 + 11,2 – 23} \right) \times 2\\
   = 5 \times 2\\
   = 10
  \end{array}\]

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   5,6 ×2 +2,8 ×8 +11,2 ×2 -46

  =5,6 ×2 + 2,8 ×4 ×2 +11,2 ×2 -46

  =11,2 + 11,2 × 2 +11,2 ×2 -46

  =11,2 ×(1+2+2)-46

  =11,2 ×5-46

  =56-46

  =10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )