Toán Lớp 5: Câu 1: Viết số: Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, bảy phần trăm là: A. 32 ,087 B. 32,87 C. 32, 870 Câu 4. S

Question

Toán Lớp 5: Câu 1: Viết số: Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, bảy phần trăm là:
A. 32 ,087 B. 32,87 C. 32, 870 Câu 4. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm :
548 kg = ……………tấn
A. 0,548 B. 5,48 C. 54,8
Câu 2: Chữ số 5 trong số thập phân 47, 253 chỉ giá trị là
A. B. C.
Câu 5. Viết phân số dưới dạng số thập phân
A. 75 B. 0,75 C. 0,75
Câu 3: Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm
15 cm2 7mm2 = ………….. cm2
A. 15,7 B. 157 C.15,07 Câu 6.Một lớp học có 36 học sinh, số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam
A. 20 B. 16 C. 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-12-19T04:01:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1.B
  Câu 4.A
  Câu 2. 5 phần trăm
  Câu 3.C
  Câu 6. bị thiếu  , bạn bổ xung r mik lm

 2. Câu 1: Viết số: Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, bảy phần trăm là: A. 32 ,087 B. 32,87 C. 32, 870 Câu 4. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm : 548 kg = ……………tấn A. 0,548 B. 5,48 C. 54,8 Câu 2: Chữ số 5 trong số thập phân 47, 253 chỉ giá trị là 5/100Câu 5. Viết phân số dưới dạng số thập phân A. 75 B. 0,75 C. 0,75 Câu 3: Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm 15 cm2 7mm2 = ………….. cm2 A. 15,7 B. 157 C.15,07 Câu 6.Một lớp học có 36 học sinh, số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam A. 20 B. 16 C. 9
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )