Toán Lớp 5: Câu 1: Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là : A. 0,75 B. 0,075 C. 0,0075 D. 7,5 Câu 2: Tìm y, với y là số tự nhiên biết 10,5 < y

Question

Toán Lớp 5: Câu 1: Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là :
A. 0,75
B. 0,075
C. 0,0075
D. 7,5
Câu 2: Tìm y, với y là số tự nhiên biết 10,5 < y < 10,5 + 1,1. Vậy y là : A. 10 B. 11 C.11,6 D. 12 Câu 3 : 35m2 7m2 = ........... m2. Số thích hợp vào chỗ chấm là: A. 3,57 B. 35,07 C. 35,7 D. 357 Câu 4 : Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số viên bi xanh và số viên bi trong hộp là bao nhiêu? A. 20 % B. 7/10 C. 60 % D. 80 % Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là trong biểu thức 13 * 4 = 13 : ..... là: A. 2 B. 2,5 C. 15 D. 0,25 Câu 6: Tính nhanh 1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9 A. 39,5 B. 49,5 C. 50,5 D. 60,5 Tui cho 5 sao và 1 lời cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 3 tuần 2022-06-15T00:56:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  câu 1: 
  A
  câu 2:
  B
  câu 3 : 
  B
  câu 4:
  C
  câu 5
  D
  câu 6 
  B
  cho 5 sao nhé cảm ơn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. câu 1 chọn A
  3/4 =0.75
  câu 2
  ta có 10,5 < y < 10,5 + 1,1 ⇔ 10,5 < y < 11,6
   trong các đáp án thì 10 < 10,5 mà 10,5<y nên loại A
  11,6 =11,6 mà y <11,6 nên loại C
  12 > 11,6 mà y <11,6 nên loại D
  => chọn B vì 10,5<11<11,6
  câu 3
  35m^2  7 dm^2 (mình nghĩ là chỗ này nếu là dm ^2) = ….35,07……. m^2
  giải thích : 7 dm^2 = 0,07 m^2
  => 35 +0,07 =35,07
  => chọn B
  Câu 4
  Tỉ số % của số bi xanh và số bi trong hộp là:
  24 : 40 x 100 = 60 ( % )
  => chọn C
  câu 5
  13 x 4 = 13 : ..0,25…
  giải thích : chia bằng nhân nghịch đảo 
  nên 13 x 4 =13 : 1/4=13 : 0,25
  => chọn D
  câu 6 
  1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9
  =(1,1+9,9)+ (2,2+8,8)+(3,3+7,7)+(4,4+6,6)+5,5
  =11+11+11+11+5,5
  =44+5,5
  =49,5
  => chọn B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )