Toán Lớp 5: Câu 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diên tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng? Câu

Question

Toán Lớp 5: Câu 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diên tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng?
Câu 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 40m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó. Biết rằng, cứ 100m² thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tháng 2022-03-09T11:11:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1) Diện tích của thửa ruộng chính là diện tích của hình vuông :

        25 × 25 = 625 (m²)

  Chiều dài của thửa ruộng là :

       625 : 12.5 = 50 (m)

  Chu vi của thửa ruộng là :

      ( 50 + 12.5) × 2 = 125 (m)

             Đ/S : 125 m

  2)

  Chiều dài thửa ruộng đó là :

  40 x 2 = 80 ( m )

  Diện tích thửa ruộng đó là :

  40 x 80 = 3200 ( m² )

  Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :

  3200 : 100 x 50 = 1600 ( kg ) = 1,6 tấn

 2. Câu 1 : Diện tích thửa ruộng đó là 

  $ 25 × 25 = 625 ( m^2 ) $

  Chiều dài thửa ruộng đó là 

  $ 625 : 12,5 = 50 ( m ) $

  Chu vi thửa ruộng là

  $ ( 12,5 + 50 ) × 2  = 125 ( m ) $

  Câu 2 : Chiều dài thửa ruộng là 

  $ 40 × 2 = 80 ( m ) $

  Diện tích thửa ruộng là 

  $ 40 × 80 = 3200 ( m^2 ) $

  Đổi $ 50 kg = 0,05 tấn $

  Trên cả thửa ruộng thu hoạch được số tấn thóc là

  $ 3200 : 100 × 0,05=1,6 ( tấn ) $

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )