Toán Lớp 5: câu 1. a . 5m35cm= m. b. 3,5 tấn= kg. c. 5000m2= ha. d.515d

Question

Toán Lớp 5: câu 1.
a . 5m35cm= m. b. 3,5 tấn= kg. c. 5000m2= ha.
d.515dm2= m2.
câu 2.đặt tính r tính
a.47,135+34,12
b.34+66,378
bài 2 đặt tính ra giúp em với ạk, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 7 tháng 2022-05-25T20:08:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:a
  5,35m 
  b3500kg
  c0,5 ha
  Câu 2
  a  47,135
  +34,12
  =81,255
  B66,378
  +34
  =100,378
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1: 
  a, 5 m 35 cm = 5,35 m
  b, 3,5 tấn = 3500 kg
  c, 5000 m^2 = 0,5 ha
  d, 515 dm^2 = 5,25 m^2
  Bài 2: ↓

  toan-lop-5-cau-1-a-5m35cm-m-b-3-5-tan-kg-c-5000m2-ha-d-515d

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )