Toán Lớp 5: câu 1: 1 cửa hàng bán gạo trong 3 ngày.Ngày thứ 1 bán 1/3 tổng số gạo.Ngày thứ 2 bán 1/4 số gạo còn lại và 10 kg.Ngày thứ 3 bán 146 kg

Question

Toán Lớp 5: câu 1: 1 cửa hàng bán gạo trong 3 ngày.Ngày thứ 1 bán 1/3 tổng số gạo.Ngày thứ 2 bán 1/4 số gạo còn lại và 10 kg.Ngày thứ 3 bán 146 kg thì vừa hết
a)trong 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?
b)ngày thứ 1,ngày thứ 2 mỗi ngày bán bao nhiêu kg gạo?
câu 2. An và Bình có 1 số viên bi.Biết 1/3 số viên bi của An và 1/5 số viên bi của Bình là 18 viên, 1/3 số viên bi của An gấp đôi 1/5 số viên bi của Bình.hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 10 phút 2022-06-16T22:43:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1 
  Nếu không bán thêm 10kg ở ngày thứ hai thì cửa hàng còn lại số kg gạo là:
              146 + 10 = 156 (kg)
  Sau ngày thứ nhất cửa hàng còn lại số phần gạo là:
                   1 – 1/3 = 2/3 (số gạo)
  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số phần gạo là:
                  2/3 x 1/4 = 1/6 (số gạo)
  156kg là giá trị của:
                  1 – 1/3 – 1/6 = 1/2 (số gạo)
  a) Cả 3 ngày bán được số kg gạo là:
                156 : 1/2 = 312 (kg)
  b) Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số kg gạo là:
               312 x 1/3 = 104 (kg)
  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg gạo là:
                312 x 1/6 + 10 = 62(kg)
                              Đáp số: a) 312kg gạo
                                            b) 104kg gạo và 62kg gạo
  Bài 2 

  toan-lop-5-cau-1-1-cua-hang-ban-gao-trong-3-ngay-ngay-thu-1-ban-1-3-tong-so-gao-ngay-thu-2-ban-1

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu không bán thêm 10kg ở ngày thứ hai thì cửa hàng còn lại số kg gạo là:

                    146 + 10 = 156 (kg)

  Sau ngày thứ nhất cửa hàng còn lại số phần gạo là:

                   1 – 1/3 = 2/3 (số gạo)

  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số phần gạo là:

                  2/3 x 1/4 = 1/6 (số gạo)

  156kg là giá trị của:

                  1 – 1/3 – 1/6 = 1/2 (số gạo)

  a) Cả 3 ngày bán được số kg gạo là:

                 156 : 1/2 = 312 (kg)

  b) Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số kg gạo là:

                312 x 1/3 = 104 (kg)

  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg gạo là:

                312 x 1/6 + 10 = 62(kg)

                              Đáp số: a) 312kg gạo
                                            b) 104kg gạo và 62kg gạo

  toan-lop-5-cau-1-1-cua-hang-ban-gao-trong-3-ngay-ngay-thu-1-ban-1-3-tong-so-gao-ngay-thu-2-ban-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )