Toán Lớp 5: cân 3 bao gạo và 2 bao sắn được 230kg , cân 4 bao gạo và 3 bao sắn được 320kg hỏi cân 2 bao gạo và 1 bao sắn được bao nhiêu kg ( biết c

Question

Toán Lớp 5: cân 3 bao gạo và 2 bao sắn được 230kg , cân 4 bao gạo và 3 bao sắn được 320kg hỏi cân 2 bao gạo và 1 bao sắn được bao nhiêu kg ( biết các bao gạo nặng bằng nhau các bao sắn nặng bằng nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 2 tháng 2022-03-02T07:33:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 1 bao gạo và 1 bao sắn thì nặng số kg là :
            320 – 230 = 90(kg)
  2 bao gạo và 1 bao sắn thì nặng số kg là :
            230 – 90 = 140 (kg)
                Đáp số : 140 kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )