Toán Lớp 5: các số thứ tự từ bé đến lớn 3,445 ,3,454 3,455 3,444 là

Question

Toán Lớp 5: các số thứ tự từ bé đến lớn 3,445 ,3,454 3,455 3,444 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tháng 2022-02-18T01:16:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. 3,444 ,3,445,3,454,3,455
     

  2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     Các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 3,444 ; 3,445 ; 3,454 ; 3,455 .
    Gửi bạn !
    Study Well ^^

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )