Toán Lớp 5: Các anh chị giải giúp em ạ Đề bài: Một bếp ăn chuẩn bị gạo cho 80 người ăn trong 45 ngày. Nhưng sau đó có một số người đến thêm, nên s

Question

Toán Lớp 5: Các anh chị giải giúp em ạ
Đề bài:
Một bếp ăn chuẩn bị gạo cho 80 người ăn trong 45 ngày. Nhưng sau đó có một số người đến thêm, nên số gạo chỉ đủ ăn trong 20 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu người?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tuần 2022-06-16T23:39:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nếu chỉ có 1 người ăn thì ăn hết số gạo sau số ngày là :
         80 x 45 = 3600 ( ngày )
  Để ăn hết số gạo trong 20 ngày cần số người là :
       3600 : 20 = 180 ( người )
  Đã thêm số người là :
    180 – 80 = 100 ( người )
                   Đáp số : 100 người.
  # Xin hay nhất ( nếu được ạ )

 2. #???????? ???????????????? #????????????
  Bài giải
  1 ngày cần số người ăn hết số gạo là :
  80 × 45 = 3600 ( người )
  Tổng số người ăn hết trong 20 ngày là :
  3600 ÷ 20 = 180 ( người )
  Số người đến thêm là :
  180 – 80 = 100 ( người )
  Đáp số : 100 người.
  Có gì không hiểu bạn hỏi mình ở phần bình luận nha . Bạn vote 5 sao , cảm ơn và bình chọn câu trả lời hay nhất giúp mình ( nếu được ) nha .
  ????????ú???? ????ạ???? ????ọ???? ????ố????

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )