Toán Lớp 5: C6: a) X * 9,1+ X*9,1=26,4 b) X * 9,9+X : 10 = 12,5 C7: tính cách thuận tiện a) 83 : 25 + 38 : 25 b) 92 : 36 – 29 : 36

Question

Toán Lớp 5: C6:
a) X * 9,1+ X*9,1=26,4
b) X * 9,9+X : 10 = 12,5
C7: tính cách thuận tiện
a) 83 : 25 + 38 : 25
b) 92 : 36 – 29 : 36, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tuần 2022-04-13T21:19:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 6 : 
  a) X xx 9,1 + X xx 9,1 = 26,4
  X xx ( 9,1 + 9,1 ) = 26,4
  X xx 18,2 = 26,4
  X = 26,4 : 18 ,2
  X = 1,450549

  b) X xx 9,9 + X : 10 = 12,5
  X xx 9,9 + X xx \frac{1}{10} = 12,5

  X xx \frac{99}{10} + X xx \frac{1}{10} = 12,5

  X xx ( \frac{99}{10} + \frac{1}{10} ) = 12,5

  X xx \frac{100}{10} = 12,5

  X xx 10 = 12,5
  X = 12,5 : 10
  X = 1,25

  Bài 7 :
  a) 83 : 25 + 38 : 25
  = ( 83 + 38 ) : 25
  = 121 : 25
  = 4,84

  b) 92 : 36 – 29 : 36
  = ( 92 – 29 ) : 36
  = 63 : 36
  = 1,75

   

 2. Đáp án
  toan-lop-5-c6-a-9-1-9-1-26-4-b-9-9-10-12-5-c7-tinh-cach-thuan-tien-a-83-25-38-25-b-92-36-29-36

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )