Toán Lớp 5: c) 7 tấn 125 kg= …. tấn d) 1 tấn 3 tạ = …. tấn 2 tấn 64 kg = …. tấn 4 tạ = …. tấn 177 kg = …. tấn 4 yến = …..tấn

Question

Toán Lớp 5: c) 7 tấn 125 kg= …. tấn d) 1 tấn 3 tạ = …. tấn
2 tấn 64 kg = …. tấn 4 tạ = …. tấn
177 kg = …. tấn 4 yến = …..tấn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 7 ngày 2022-06-17T02:18:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Mon gửi ạ:
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  C) 7 tấn 125 kg=7,125 tấn
  2 tấn 64 kg = 2,064 tấn
  177 kg = 0,177 tấn
  D) 1 tấn 3 tạ = 1,3 tấn
  4 tạ = 0,4 tấn
  4 yến = 0,04 tấn
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   7 tấn 125 kg = 7,125 tấn
   1 tấn 3 tạ = 1,3 tấn
   2 tấn 64 kg = 2,064 tấn
   4 tạ = 0,4 tấn
   177 kg = 0,177 tấn
   4 yến = 0,04 tấn
   Ta có
   1 tấn = 1000kg
   1 tấn = 100yến
   1 tấn = 10 tạ
   Ngược lại
   1000 kg = 1 tấn
   100 yến = 1 tấn
   10 tạ = 1 tấn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )