Toán Lớp 5: c)29/7 – x = 3/2 d) 1 `5/7` x x = 2 `3/6`

Question

Toán Lớp 5: c)29/7 – x = 3/2 d) 1 `5/7` x x = 2 `3/6`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tuần 2022-06-17T08:43:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. # tcv
  c )
  29/7 – X = 3/2
  X = 29/7 – 3/2
  X = 37/14
  d )
  15/7 xx X = 23/6
  12/7 xx X = 3\5/2
  X = 5/2 : 12/7
  X = 5/2 xx 7/12
  X = 35/24

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  c) 29/7 –  x =  3/2        
  x = 29/7 – 3/2
  x = 37/14
  d) 1 5/7 xx x = 2 3/6
  12/7 xx x = 5/2
  x = 5/2 : 12/7
  x = 35/24

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )