Toán Lớp 5: Buổi sáng mẹ đi chợ mua về một túi gạo.Bữa trưa mẹ đã dùng 1/2kg gạo đó để nấu cơm.Bữa triều mẹ dùng nhiều hơn bữa trưa 0,25kg thì túi

Question

Toán Lớp 5: Buổi sáng mẹ đi chợ mua về một túi gạo.Bữa trưa mẹ đã dùng 1/2kg gạo đó để nấu cơm.Bữa triều mẹ dùng nhiều hơn bữa trưa 0,25kg thì túi gạo còn lại 3,75kg.Hỏi buổi sáng mẹ mua về bao nhiêu kg gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 ngày 2022-06-17T03:29:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số kg gạo mà mẹ dùng buổi chiều là:
  1/2 + 0,25 = 0,75 (kg)
  Số kg gạo mà mẹ mua buổi sáng là:
  0,5 + 0,75 + 3,75 = 5 (kg)
  Đáp số: 5 kg

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:đổi 1/2 kg gạo =0,5 kg 
  Số ki lo gam mẹ dùng để lấu cơm là:
  0,5+0,25=0,75(kg)
  mẹ đã mua số gạo là :
  0,5+0,25+3,75=5 kg
  Đáp số 5kg gạo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )