Toán Lớp 5: Bình sinh ngày 19 – 5 – 2006 vào thứ 6 . hỏi sinh nhật lần thứ tư của bình vào thứ mấy NL : em năm nay lên lớp 5 em muốn học toán lớp

Question

Toán Lớp 5: Bình sinh ngày 19 – 5 – 2006 vào thứ 6 . hỏi sinh nhật lần thứ tư của bình vào thứ mấy
NL : em năm nay lên lớp 5 em muốn học toán lớp 5 thành thạo hơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 1 tháng 2022-12-21T11:40:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:thứ 4
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sinh nhật thứ 4 của Bình vào năm là:
  2006+4=2010
  Trong 4 năm từ năm 2006 đến năm 2010 có số ngày (không tính ngày nhuận) là:
  365×4=1460 [ngày]
  Mà trong 4 năm đó có năm 2008 là năm nhuận nên trong 4 năm từ năm 2006 đến năm 2010 có số ngày (tính ngày nhuận) là:
  1460+1=1461 [ngày]
  1461 ngày có số tuần là:
  1461:7=208 (tuần) dư 5 ngày
  Vậy sinh nhật lần thứ 4 của bình là vào thứ:
  (6+5)-7=4
       Đ/S: thứ 4
  gửi em [cô chị mới dậy nên chắc là đúng đó ]

 2. Giải đáp: 
   thứ 4
  Giải thích :
  – sinh nhật lần thứ tư của bình là : 19 : 5 = 2010
  – từ ngày 19 / 5 / 2006 đến 19 / 5 / 2010 có 4 năm 
  – trong đó có 1 năm nhuận 
   4 năm có số ngày là : 365 x 4 + 1 = 1461 ( ngày )
  1461 ngày có số tuần là : 1461 : 7 = 280 ( tuần ) dư 5 ngày 
  ( 6 + 5 ) – 7 = 4 
  vậy sinh nhật của bình là thứ 4

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )