Toán Lớp 5: Biết trung bình cộng của hai số bằng 114. Tìm hai số đó, biết rằng số lớn gấp 5 lần số bé.

Question

Toán Lớp 5: Biết trung bình cộng của hai số bằng 114. Tìm hai số đó, biết rằng số lớn gấp 5 lần số bé., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-06-19T10:20:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
          Tổng 2 số là:
             114×2=228
  Ta có ơ đồ:
  số bé   |—|
  Số lớn: |—|—|—|—|—|
          Tổng số phần bằng nhau là:
               1+5=6(phần)
          Số bé là :
              228 : 6×1=38
          Số lớn là:
              228-38=190

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng của hai số đó là
  114xx2=228
  Số bé là:
  228:(5+1)=38
  Số lớn là
  228-38=190

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )