Toán Lớp 5: Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg.Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu kg?

Question

Toán Lớp 5: Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg.Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu kg?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 2 tháng 2022-03-19T21:03:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ 1l dầu nặng số ki – lô – gam là : }$
        $\text{ 3,42 : 4,5 = 0,76 ( kg ) }$
  $\text{ 8l dầu cân nặng số ki – lô – gam là : }$
          $\text{ 0,76 × 8 = 6,08 ( kg ) }$
                          $\text{ Đáp số : 6,08kg }$
   

 2. Lời giải:
  Cách 1:
  1l dầu nặng số ki – lô – gam là:
          3,42 : 4,5 = 0,76 ( kg )
   8l dầu nặng số ki – lô -gam là:
          0,76 x 8 = 6,08 ( kg )
                       Đáp số: 6,08 kg
  Cánh 2 :
  Số kg của 8 lít dầu là:
       (3,42 : 4,5) x 8 = 6,08 (kg)
                              Đáp số: 6,08 kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )